ممیزی داخلی سیستم ایمنی مواد غذایی ISO 22000 (بر اساس استاندارد ISO19011)
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   تخصصی - حضوری
   08:00
   آریا کیفیت زرین البرز
   35
   16
  
   ۱۴۰۳/۲/۲
  

مطابق با استاندارد 22000

   علیرضا غیاثی _ کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
   20,000,000
  
   136265294129
   سینا-شعبه جهانشهرکرج
   مهندسین مشاور آریا کیفیت زرین البرز
   02632763052
تاریخ ساعت شروع ساعت پایان
۱۴۰۳/۲/۵08:0016:00