جزوه دوره آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی
  

باسلام و احترام

جزوه" دوره آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت در فعالیت های استانداردسازی بین المللی" به پیوست جهت بهره برداری ارسال می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۱/۹/۱۹