ابلاغ روش اجرایی روش اجرایی صدور،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار (تجدید نظر 4)
  

باسلام و احترام

به پیوست ابلاغ روش اجرایی روش اجرایی صدور،تجدید،تعلیق،رفع تعلیق و ابطال تاییدیه مراکز آموزشی همکار (تجدید نظر 4) جهت استحضار و بهره برداری مراکز آموزشی ارایه می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۶/۱۳