"برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی
  

اداره کل استاندارد البرز اقدام به برگزاری دوره آموزشی با موضوع " آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی" در روز یکشنبه تاریخ 1401/09/20 از ساعت 10:00 تا 14:00 در محل سالن شهید صفاریان سازمان ملی استاندارد ایران برای مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان استاندارد به صورت رایگان و صدور گواهینامه آموزشی مربوطه نموده است. لذا جهت ثبت نام به درگاه اداره کل استاندارد استان البرز (www.alborz.inso.gov.ir) قسمت ثبت نام در دوره آموزشی مراجعه و در صورت هر گونه نیاز به مشاوره با اداره کل استاندارد استان البرز با شماره تلفن‌های 9- 32867906 داخلی 142 و 143 تماس حاصل فرمایند،

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۱/۹/۱۳