**اطلاعیه** اعلام منابع آزمون کشوری انتخاب کارشناس رسمی استاندارد در سال 1403
  

*باسلام و احترام

نظر به برگزاری آزمون انتخاب کارشناسان رسمی استاندارد ( اشخاص حقیقی) در سال جاری؛ منابع آزمون عمومی و تخصصی به شرح پیوست این اطلاعیه جهت بهره برداری متقاضیان اعلام می گردد.همچنین در پرتال اداره کل نیز قابل مشاهده می باشد.

*شایان ذکر است زمان ثبت نام، تاریخ، زمان و محل برگزاری آزمون متعاقبلاً اطلاع رسانی خواهد شد.

*ضمناً جزوه " استاندارد ملی ایران 5- ساختار و شیوه نگارش"  از منابع آزمون زمینه فعالیت " استانداردسازی- تدوین استاندارد" به جهت بازنگری متعاقباً اعلام می شود.  

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۳/۴/۲