اطلاع رسانی و ارسال پوستر و موشن گرافی اولین گفتارود ملی نخبگان
  

باسلام و احترام

نظر به برگزاری اولین گفتاورد ملی نخبگان، به پیوست پوستر و موشن گرافی گفتاورد مذکورجهت بهره برداری ، ااطلاع رسانی می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۳/۳/۹