*ارسال گزارش عملکرد فروردین ماه 1403 مراکز آموزشی فعال به اداره کل استاندارد البرز*
  

باسلام و احترام

به اطلاع مراکز آموزشی  می رساند حداکثر تا ساعت 12 روز چهارشنبه شنبه تاریخ 1403/02/05 نسبت به ثبت گزارش عملکرد خود در سامانه یکپارچه آموزش ایده و ارسال گزارش عملکرد ماهیانه مرکز آموزشی خود از طریق بخش پشتیبانی سامانه اقدام فرمایید.

در غیراینصورت عملکرد 0 در نظر گرفته می شود و وفق مقررات اقدام می گردد.

باتشکر

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۳/۲/۴