*اطلاعیه مهم* الزام دریافت شناسه یکتا کسب و کار *مراکز اموزشی*
  

باسلام و احترام؛

به اطلاع مراکز اموزشی همکار استان البرز می رساند:

با توجه به ضرورت تبدیل مجوزهای کسب وکار قدیمی به مجوزهای جدید (بر اساس حکم تبصره 7 ماده 1 قانون تسهیل صدور مجوزها) و اخذ شناسه یکتا (code QR ) برای تمامی مجوزهایی که پیش از این خارج از درگاه ملی مجوزهای کشور صادر شده اند و با توجه به فراهم شدن بستر و ساز و کارهای اجرایی صدور شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی، مقتضی است به منظور دریافت شناسه یکتا (Code QR ) برای مجوزهای قدیمی صادره، بارگذاری تصویر مجوزهای معتبر (دارای تاریخ اعتبار) و سایر اطلاعات لازم در سامانه مجوزهای کسب و کار به آدرس (ir.mojavez )با قید فوریت انجام پذیرد.

خاطر نشان می سازد به حکم ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی تا پایان سال ١٤٠٢ باید به مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) تبدیل شوند و از ابتدای سال ١٤٠٣ کسب و کارهایی که شناسه یکتا نداشته باشندفاقد مجوز محسوب میشوند. همچنین فایل راهنمای تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا به پیوست ارسال می گردد.

 

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۱۲/۷