*ارسال گزارش عملکرد بهمن ماه 1402 مراکز آموزشی به اداره کل استاندارد البرز*فوری
  

باسلام و احترام

به اطلاع مراکز آموزشی  می رساند حداکثر تا ساعت 10 صبح روز پنج شنبه تاریخ 1402/12/03 نسبت به ثبت گزارش عملکرد خود در سامانه یکپارچه آموزش ایده و ارسال گزارش عملکرد ماهیانه مرکز آموزشی خود از طریق بخش پشتیبانی سامانه اقدام فرمایید.

در غیراینصورت عملکرد 0 در نظر گرفته می شود و وفق مقررات اقدام می گردد.

باتشکر

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۱۲/۱