*اطلاعیه پذیرفته شدگان در آزمون سراسری کارشناسان استاندارد*
  

باسلام و احترام

به اطلاع می رساند:

آندسته از شرکت کنندگان که در آزمون سراسری کارشناسان استاندارد مهر1402 شرکت نموده اند و قبول شده اند نسبت به تکمیل مدارک و ارائه به اداره کل طبق فایل های پیوست اقدام فرمایند. 

مهلت تحویل مدارک حداکثر تا تاریخ 14/10/1402 می باشد .

ضمنا مدارک را در داخل یک کلربوک و به ترتیب ذکر شده در ترتیب مدارک تکمیل و حضورا مراجعه فرمایید.

 

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۹/۳۰