اطلاعیه ثبت دوره های آموزشی در سامانه یکپارچه آموزش به مراکر آموزشی*فوری*
  

باسلام و احترام

به اطلاع مراکز آموزشی محترم میرساند از این پس گزارش عملکردها از طریق سامانه یکپارچه آموزش کشوری نیز بررسی می گردد.لذا بایستی تمامی عملکرد آموزشی  بصورت مستمر در سامانه مذکور طبق آموزش های داده شده ثبت گردد.در غیراینصورت عملکرد مورد تایید نمی باشد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۸/۲۹