*ارسال تقویم آموزشی فصل پاییز و زمستان سال 1402*
  

باسلام و احتر

به اطلاع مراکز آموزشی محترم می رساند تا تاریخ 15/06/1402 نسبت به  ثبت و ارسال تقویم آموزشی فصل پاییز و زمستان سال 1402 خود اقدام فرمایند.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۹/۱