اعلام عناوین دوره های اموزشی مصوب کارشناسان استاندارد جهت اطلاع و بهره برداری مراکز آموزشی همکار
  

با سلام و احترام

عناوین دوره های اموزشی مصوب کارشناسان استاندارد به شرح فایل پیوست جهت اطلاع و بهره برداری مراکز آموزشی ارسال می گردد.

   دریافت پیوست
   ۱۴۰۲/۵/۱۷