فراخوان انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و کشوری
  

به اطلاع مدیران محترم کنترل کیفیت می رساند: باتوجه به شروع فرآیند انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه استانی و ملی، مدیران واجد شرایط  تا  15 خرداد هرسال نسبت به تکمیل و ارسال مدارک و مستندات مطابق ضوابط و فرم های ارسالی، به اداره کل استاندارد البرز اقدام نمایند.

  • لازم بذکر است که تمامی فرم ها و مدارک در سایت اداره کل  در دسترس است.
  • رعایت نکات مهم زیر لازم و ضروری است:
  • نکته 1 : فرم ارزیابی ترجیحا بصورت تایپی و خوانا (بدون استفاده از مداد) تکمیل گردد.
  • نکته 2 :  مستندات باید به صورت اسکن شده از اصل مدارک به صورت خوانا و بدون خدشه (ترجیحا اسکن رنگی)، در پوشه های دسته بندی و تفکیک شده طبق بندهای فرم شماره 1-143/251/ف ، در قالب یک CD یا DVD، براساس دستورالعمل  فوق تهیه گردد.
   دریافت پیوست
   ۱۴۰۰/۲/۲۰